ב"ה ימות המשיח!
אפשר לשלוח עד אור לי"ד ניסן (07.04) בשעה 21.30 בערב!

אפשר לשלוח עד אור לי"ד ניסן (07.04) בשעה 21.30 בערב! ההרשמה נסגרת עוד    10: 49: 23: 00

שניות
דקות
שעות
ימים

טופס מכירת חמץ

אנו החתומים מטה ומעבר לדף ובניירות התפורים, והדבוקים, והמצורפים לזה, נותנים כח ורשות להרב ר' ברוך בועז בהר"ר יעקב בן ציון יורקוביץ רב ומו"צ דשיכון חב"ד לוד, ועושים אותו שליח ומורשה במקומינו לעשות עם כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלנו ביום רביעי ארבעה עשר יום לחודש ניסן דהאי שתא ה'תש"פ לפ"ק כאדם העושה בתוך שלו ממש. היינו כל מי מאתנו שימצא לו שום דבר חמץ הנעשה מחמשת מיני דגן חיים או אפויים, צלויים מבושלים מטוגנים, כבושים מלוחים, באיזה חשש מחמץ גמור או נוקשה, בעין או ע"י תערובת, העומדים לאכילת אדם או בע"ח, או לשתיה או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון והנאה, כל מיני תבואות קלופות וגרויפן שיש בהם גרעינים מחומצים וקמח סולת, ופשוט, סובין ומורסן כל מיני עיסות ושמרים איטריות ופתיתים ופסטה, כל מיני משקאות בירה שכר ומאלץ יי"ש ושפירט פשוט או מעורב ומתוקן עם צוקר או דבש ובשמים והדומה מכל הדברים שיכולים לחשוב שיש בזה חשש חמץ גמור או נוקשה בעין או ע"י תערובת, וכל מיני כלים שיש בהם ועליהם חמץ בעין, ושקים מחומצים, ונפות מחומצות, כל פרטי חמץ שבבתים ועליות וחצרות ומחסנים ומרתפים. במקררים ובתנורים ובמאפיות ותחנות וחנויות, ולפנים מהמחיצות. הן המסומנים בניירות התפורים ומחוברים ומצורפים בזה, הן שאינם מסומנים כלל, ואף גם שלא נפרטו כלל, הן במקומות שהם שלנו הן במקומות שהם שכורים או שאולים לנו, ואף אותן שנמצאים בדרך או ברשות אחרים או אותן שעדיין לא נכנסו לרשותינו ויכול להיות שיכנסו לרשותינו לאחר זמן איסור חמץ, בין שפרטי החמץ הנ"ל הם שלנו לגמרי או שיש לנו בהם רק איזה חלק וזכות או שהם רק פקדון אצלנו מאחרים, וגם בעלי חיים הניזונים מחמץ שיש למי מאיתנו. על הכל, אנחנו עושים שליח ומורשה את הרב ר' ברוך בועז הנ"ל לעשות לנו זכות ולמכור את כל הנ"ל קודם זמן איסור חמץ, וכן להשכיר את המקומות והחדרים שנמצא שם איזה פרט מהאמור למעלה והרפתות מבעלי חיים הנ"ל, כאדם העושה בתוך שלו ממש, ורשות בידו למכור ולהשכיר הן בעצמו הן על ידי זה שימנה שליח ומורשה ככל הנראה בעיניו למכור ולהשכיר לכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה גם בהקפה ואף גם לתת במתנה, או להפקיר הפקר בי"ד, והרשות בידו לתת להקונה דריסת רגל דרך רשותינו ורשויות המושכרות או שאולות לנו, למקומות אשר מונח בהם איזה פרט מהנ"ל, שיהי' קנוי להקונה ממנו. ומחוייבים אנו למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שידרוש, וכל מה שיכתוב הר"ר ברוך בועז הנ"ל או השליח שימנה במקומו בשטר מכירה שיתן להקונה ממנו הרי עלינו לקיים בלי שום טענה ומענה ופתחון פה שבעולם. וכל מה שיעשה הר"ר ברוך בועז הנ"ל או שלוחו, בכל הנ"ל, תהי' עשייתו כעשייתנו וידו כידינו ופיו כפינו הן לזכות והן להיפך, ולא נוכל לומר לתקוני שדרנוכם וכו'. וכל זה קבלנו על עצמנו בקנין גמור אג"ס ובכל אופן היותר מועיל ע"פ ד"ת. הן החתומים בחתימת יד ממש הן החתומים ע"י שליח, או במסירת קולמוס, והרשאה זו נעשית גלוי' ומפורסמת ולא תפסל ולא יוגרע כוחה לא בחסר ויתיר ולא בטשטוש דיו ומחק, רק תהיה בתוקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים ע"פ תיקון חז"ל דלא כאסמכתא וכו'. ורשות נתונה לאשר הרשאה זו ע"פ חוקי המדינה ולהיות תוקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר הנעשה כפי חוק הממשלה. והכל שריר בריר וקיים. וע"ז באנו על החתום.
ב"ה
*
*
*
*
 
*
בארונות, קופסאות הסגורים, במטבח, במקרר, במקפיא, בתנור, במרפסת, בשירותים, בסלון, בחדרי השינה, במקלט, במרתף, במחסן, ברכב, ובכל מקום שהוא, וכלים החמוצים שיש עליהם חמץ בעין וחבילות בדרך. הנני מיפה כוחו של הרב ברוך שי' יורקוביץ' למוכרו וכן להשכיר המקומות שנמצא שם מכל הנ"ל כמפורט בשטר יפוי כח הנ"ל.
 
*
אישור מכירת החמץ ישלח לכתובת האימייל שהכנסת כאן
 
*
captcha
שלח ניקוי
loading